ทางการแพทย์

Magnet Power ได้พัฒนาแม่เหล็ก N54 เกรดสูงของ NdFeB สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เสียงสะท้อนแม่เหล็กนิวเคลียร์ อุปกรณ์ผ่าตัด และห้องปฏิบัติการ
แม่เหล็ก SmCo ที่ได้รับการชดเชยอุณหภูมิ (L-series Sm2Co17) ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการความเสถียรสูงนอกจากนี้ แม่เหล็ก L-series Sm2Co17 ที่แตกต่างจากโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมมีอัตราการส่งผ่านสูง ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่ต่ำสำหรับลูกค้า

ne0fb-desj5