การอภิปรายทางเทคนิค

ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อต้นทุนการประมวลผลของแม่เหล็ก

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อต้นทุนการประมวลผลของแม่เหล็ก ได้แก่ ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ขนาดชุด รูปร่างข้อกำหนด ขนาดความทนทาน ยิ่งข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสูงเท่าใด ต้นทุนก็จะสูงขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นราคาของแม่เหล็ก N45 นั้นสูงกว่าแม่เหล็ก N35 มากยิ่งขนาดแบตช์เล็กลง ต้นทุนการประมวลผลก็จะยิ่งสูงขึ้นยิ่งรูปร่างซับซ้อนเท่าไหร่ต้นทุนการประมวลผลก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นยิ่งความอดทนเข้มงวดเท่าใด ต้นทุนการประมวลผลก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น